Varukorg: 0
 

logo
 
 

Bildrättigheter

Upphovsrätten skyddar konstnärligt skapande, den uppstår automatiskt när verket blir till och ger skaparen ensamrätt att bestämma hur verket får användas, spridas och bearbetas.

Förenklat vad gäller fotografier så är det den som tryckt på knappen som äger rättigheten att använda bilden. I vissa fall har även personer på bilden rätt att begränsa vad bilden får användas till. Även ett motiv för en bild kan vara skyddat av upphovsrätt, man bör således vara respektfull vid val av motiv.

Vill du skapa ett eget konstverk genom att ta en bild av ett konstverk är du ansvarig för att kontrollera att du inte kränker upphovsrättsinnehavaren.

Upphovsrätt kan regleras genom avtal. Vi har samlat länkar nedan där det finns ytterligare information om upphovsrätt och hur du kan reglera rätten genom avtal. De bilder vi använder själva kommer från våra samarbetspartners och rätten att använda dem är reglerad.

Copyright är det engelska ordet för upphovsrätt. Ibland markeras att ett verk är skyddat av upphovsrätt med symbolen © och namn på den som hävdar sin rätt. I Sverige har det ingen juridisk effekt men är en upplysning om att upphovsrätten ska respekteras och vem du ska kontakta om du själv vill använda verket.

Länkar:

  www.bonuscopyright.se/
  riksarkivet.se/upphovsratt
  www.bildupphovsratt.se/
  sv.wikipedia.org/
  www.creativecommons.se/om-cc/licenserna/

Personuppgiftspolicy

Art Express Lab värnar om din personliga integritet och strävar alltid att hålla en hög nivå av dataskydd. Vi säljer aldrig dina personuppgifter vidare till ett annat företag. I denna policy får du information om vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi gör det, dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

För kunder registrerar vi namn, kontaktuppgifter (adress, e-post, telefonnummer), betalningshistorik, köpinformation (vilken vara som beställts och leveransadress), användaruppgifter för Mina sidor. Dessa uppgifter samlas in för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Vi lagrar uppgifterna till dess att kundkontot Mina sidor raderas. Detta kan antingen ske manuellt på kundens begäran eller automatiskt pga inaktivitet under en period om 36 månader.

Du har enligt dataskyddsförordningen (GDPR) rätt att begära utdrag ur vårt register om dina uppgifter, samt få dessa rättade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har även rätt att kontakta Datainspektionen om du har klagomål kring vår hantering av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig är Art Express Lab AB, org nr 559142-0939, med adress Stora Säby Gård, 184 42 Åkersberga.

Cookies

En cookie (webbkaka) är en liten textfil som sparas i din webbläsare när du besöker en webbplats. Cookies används på de flesta webbplatser för att säkerställa funktioner och underlätta för besökaren. Det finns två sorter: den ena sparar en fil under en längre tid på din dator och den andra (session cookie) används temporärt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Art Express Lab använder endast tillfälliga webbkakor (session cookies) i vår e-handel. Dessa är nödvändiga när du sparar och lägger produkter i varukorgen. Informationen raderas när du stänger webbläsaren.

Vill du stänga av användningen av cookies gör du det i din webbläsare, men då fungerar inte vår varukorg. Självklart kan vi hantera en beställning manuellt, men det kan påverka leveranstiden.

Våra förbehåll

Art Express Lab förbehåller sig rätten att neka bilder som strider mot tillämpliga lagar och regler. Du som beställare är ansvarig för bildrättigheter för de bilder som du laddar upp eller skickar in. Om vi upptäcker att något material inte följer regelverket vare sig det gäller upphovsrätt, komposition eller innehåll kommer vi omedelbart att vidta nödvändiga åtgärder.

 
 

Art Express Lab AB  |  Stora Säby Gård  |  184 42 ÅKERSBERGA  |  info@artexpress.se